Ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

Stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

Stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

Na 11. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su primili informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe i o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanice i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja "Sajmište", gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak.

 

 

Programom rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu  predviđena je izrada informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe i o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanica i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja "Sajmište", gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak.

 

O navedenim pitanjima je Gradsko vijeće redovito informirano kroz izvješća Gradonačelnika, nadležnih službi, javnih ustanova i poduzeća, a ovom prigodom se ukratko daju informacije o stanju u navedenim oblastima u proteklih godinu dana.

 

Stanje prometne infrastrukture

Na određenim gradskim područjima u okviru izgradnje kolektora za kanalizaciju usputno je vršena i rekonstrukcija ulica kroz koje se gradila kanalizacija . Na području MZ Desna Obala asfaltirana je Dubravska ulica u cijeloj svojoj dužini sa spojevima s ul. S. Radića s jedne strane i spojevima s ulicama N. Š. Zrinskog i Kralja Tvrtka s druge strane. Na spoju navedene ulice s ulicom S. Radića (kod Male škole) urađeno je proširenje ulice, pa su  tako stvoreni preduvjeti za izgradnju nogostupa.  U istoj ulici položeni su dalekovodni elektro opskrbni kablovi. Na području MZ Lijeva Obala urađena je rekonstrukcija ulice Fra D. Buntića na dionici od Druge osnovne škole do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca, postavljena je nova asfaltna podloga i položen kabel za javnu rasvjetu. Na dijelu prometnice kod "Sjemenarne" urađeno je i proširenje usjeka kroz koji prolazi cesta u dužini od približno 120 m.

Asfaltirana je Varaždinska ulica u industrijskoj zoni "Pecara", kao i ulica fra Dominika Mandića od kanala do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca. U sjevernom dijelu naselja  Lise asfaltirana je Kvaternikova ulica, a u južnom dijelu naselja asfaltirane su ulice Mostarska, Orlovačka, Ivana Zajca i Čvrsnička ulica. Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu uz magistralu cestu kroz Knešpolje do ceste prema Blatu. U tijeku je izrada Glavnog projekta za nogostup na preostalom dijelu magistralne ceste kroz Knešpolje. Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu na dijelu uz magistralnu cestu u ulici Pobijenih franjevaca.

U okviru projekta izgradnje kolektora "B" urađeni su kolektori  je fekalnu i oborinsku  kanalizaciju u Dubravskoj ulici. Osim toga u istoj ulici urađena je i rekonstrukcija sekundarne vodoopskrbne mreže, rekonstruiran je i sekundarni vodonatapni kanal koji prolazi dijelom iste ulice.

 

Informacija o aktivnostima rješavanja kanalizacije i pročistača otpadnih voda

U okviru izgradnje kolektora "C" (MZ Lijeva Obala) urađeni su priključci i šahtovi za kolektore  oborinske i fekalne  kanalizacije u  ulici fra Didaka Buntića i Varaždinskoj, a u Kvaternikovoj ulici urađeni su kućni priključci.

U ulicama: Mostarska, Orlovačka i Ivana Zajca urađeni su kolektori za fekalnu kanalizaciju a u dijelu Orlovačke urađena je  i oborinska kanalizacija.

U ulici fra Dominika Mandića od kanala do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca urađeni su kolektori za fekalnu i oborinsku kanalizaciju kao i prijelaz iste  na južnu stranu magistralne prometnice. U tijeku su radovi od Liškog kanala prema ulici fra Didaka Buntića,  gdje se osim kolektora za  fekalnu jednim dijelom  ulice radi  i kolektor za oborinsku kanalizaciju. Uz južnu stranu magistralne ceste prema istoku urađen je kolektor za fekalnu kanalizaciju do svadbenog salona „Jabuka“, a uz južnu stranu prema zapadu do poduzeća "Parts" izgrađen je kolektor za fekalnu kanalizaciju s odvojkom za oborinske vode i ugrađenim separatorom za masti i ulja.

Urađen su priključci na kolektor fekalne kanalizacije i prijelaz kanalizacije preko magistralne ceste u blizini  poduzeća "Kamir". Na potezu od "Sjemenarne" prema Buku urađen je kolektor za fekalnu i oborinsku kanalizaciju  Ø600.

Zbog složene procedure međunarodnog natječaja i žalbi ponuđača koji nisu odabrani za izvođača, poništen je natječaj za izgradnju pročistača otpadnih voda. U tijeku je postupak ponovnog objavljivanja međunarodnog natječaja. Čeka se očitovanje Europske investicijske banke o pripremljenom tenderu, kako bi se nastavilo sa postupkom.

 

Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe

Što se tiče vodovoda Buhovo, nakon što je izrađen Glavni projekt i izvedeni radovi na izgradnji glavnog cjevovoda od Polugrine do Buhova, izrađena je projektna dokumentacija za crpnu stanicu, dovodni i tlačni vodovod, urađena je crpna stanica i dovodni cjevovod, izvode se radovi na vodospremi. U tijeku je odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju tlačnog voda uz Polugrinu, čime bi se stvorili preduvjeti za izradu kućnih priključaka. U MZ Privalj nakon izgradnje glavnog cjevovoda do crkve u tijeku je izgradnja cjevovoda prema naselju Lovrići. U MZ Biograci u pripremi je bušenje druge bušotine za vodozahvat i nastavak proširenja vodoopskrbne mreže.

 

Informacija o aktivnostima vezanim za gradsko područje „Duhanska stanica“ i „Borak“

Prijenos prava korištenja na nekretninama u krugu Duhanske stanice u korist Grada nije moguć dok se ne izmire sve obveze Poduzeća za otkup i obradu duhana. Kako  bi se omogućilo daljnje rješavanje preuzetih obveza Poduzeća za otkup i obradu duhana i nastavak aktivnosti vezanih za to gradsko područje u tijeku su rješavanja imovinsko-pravnih odnosa započetih sudskim postupcima. Istovremeno u tijeku je izrada  Detaljnog plana uređenja gradskog područja Duhanske stanica kao ključnog dokumenta za buduću namjenu i uređenje gradskog područja Duhanska stanica. Detaljni plan radi „Ecoplan“ poduzeće za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje, studije i konzalting. Na 11. sjednici Gradskog vijeća predložena je odluka urbanističke osnove tog područja, čijim se usvajanjem omogućava izrada ostalih planskih dokumenata.

Projektom prekogranične suradnje „Adriatic canyoning" u okviru kojeg je vodeći partner Grad Široki Brijeg, izgradit će se prometna infrastruktura uz rijeku Lišticu prema Borku, kao i ostali sadržaji (park, pješačke staze, športski sadržaji). U lipnju mjesecu potpisan je ugovor s partnerima u ovom projektu i ugovor o bespovratnim sredstvima koji će biti osigurana iz predpristupnih fondovima EU.  Radovi na realizaciji projekta počinju s proljeća 2018. god. i očekuje se da će  biti okončani do kraja 2019. godine.

 

Športsko rekreacijska infrastruktura

Asfaltirano je školsko igralište u Izbičnu. Renovirane su i dograđene tribine na školskom igralištu u Klancu, urađena nova rasvjeta,  a riješen je i problem vezan za zarobljene površinske vode na igralištu i oko njega.

Vijesti

U Mostaru svečano obilježena 24. obljetnica II. gardijske brigade HVO-a

U Mostaru svečano obilježena 24. obljetnica II. gardijske brigade HVO-a

U Vojarni Stanislav Baja Kraljević u Mostaru svečano je obilježena 24. obljetnica II. gardijske brigade HVO-a, jedne od najslavnij...

NAJAVA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

NAJAVA 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 12. sjednicu u petak, 22. 12. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u ...

Donatorska večer "Pomozimo zajedno za Dom fra Mladen Hrkać"

Donatorska večer "Pomozimo zajedno za Dom fra Mladen Hrkać"

Oko 500 podržavatelja i prijatelja okupilo se sinoć, 13.12.2017. na donatorskoj večeri naziva „Pomozimo zajedno u izgradnji objekt...

Predstavljen novi broj časopisa "Vitko" i dodjeljene nagrade najboljima

Predstavljen novi broj časopisa "Vitko" i dodjeljene nagrade najboljima

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg već tradicionalno kraj godine obilježi izlaskom novog broja časopisa Vitko.

Održana promocija studenata Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu

Održana promocija studenata Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu

Večeras je održana promocija 18. naraštaja studenata Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu.

Obilježena 18. godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana

Obilježena 18. godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana

Jučer se navršilo 18 godina od smrti prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana.

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE-SUZBIJANJE OCTENE MUŠICE PLODOVA

OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE-SUZBIJANJE OCTENE MUŠICE PLODOVA

Prema informacijama pristiglim od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Federaciji BiH utvrđeno je pri...

Održana "Božićna priredba malih folkloraša"

Održana "Božićna priredba malih folkloraša"

Kulturno-umjetnička društva iz Širokog Brijega četvrtu godinu za redom organizirali su "Božićnu priredbu malih folkloraša."

"Slatki Božić" privukao veliki broj Širokobriježana

"Slatki Božić" privukao veliki broj Širokobriježana

„Slatki Božić svima“ održao se u petak, 8. prosinca 2017. Na Trgu širokobrijeških žrtava.

“U susret Božiću” u Franjevačkoj galeriji

“U susret Božiću” u Franjevačkoj galeriji

U Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu u četvrtak u večernjim satima otvorena je izložba “U susret Božiću” i predstavljen katol...

Fra Mladen Rozić uspješno predstavio novu zbirku pjesama

Fra Mladen Rozić uspješno predstavio novu zbirku pjesama

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg nakon uspješnog predstavljanja stihozbirki fra Mladena Rozića u Dubrovniku organizirao je no...

Održana skupština udruge pčelara „Vrisak“

Održana skupština udruge pčelara „Vrisak“

U četvrtak, 7. prosinca, u restoranu „Čolić“ održana je skupština pčelarske udruge „Vrisak“. Simbolično, skupština je održana na d...

Sveti Nikola i božićne jaslice u Širokom Brijegu

Sveti Nikola i božićne jaslice u Širokom Brijegu

Na Trgu širokobrijeških žrtava večeras su postavljene božićne jaslice, dok je sveti Nikola  razveselio najmlađe.

“Književno Posušje” predstavljeno u Širokom Brijegu

“Književno Posušje” predstavljeno u Širokom Brijegu

“Književno Posušje“, knjiga koja sadrži izabrana djela 87 autora koji su obilježili književnu djelatnost Posušja, predstavljena je...

Održana javna tribina pod nazivom „Tko upravlja mojom srećom?“

Održana javna tribina pod nazivom „Tko upravlja mojom srećom?“

Možemo se složiti da smo svi mi najzahtjevniji i najsuroviji u komunikaciji s ljudima koje zapravo najviše volimo,  započela je sv...

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI

Na temelju Odluke Gradskog vijeća, broj: 01-02-353/17-7 od­­­­­­ 4. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik grada Široki Brijeg  r a ...

PROMOCIJA ZBIRKE PJESAMA FRA MLADENA ROZIĆA U ŠIROKOM BRIJEGU

PROMOCIJA ZBIRKE PJESAMA FRA MLADENA ROZIĆA U ŠIROKOM BRIJEGU

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg nakon uspješnog predstavljanja stihozbirki fra Mladena Rozića u Dubrovniku poziva vas na nov...

Stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

Stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

Na 11. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su primili informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanali...

Božićne jaslice i sveti Nikola u srijedu na Trgu širokobrijeških žrtava

Božićne jaslice i sveti Nikola u srijedu na Trgu širokobrijeških žrtava

Gradski odbor Mladeži HDZ BiH Široki Brijeg u srijedu 6. prosinca, na blagdan svetoga Nikole, organizira već sada tradicionalnu, „...

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 11. sjednica Gradskog vijeća.

   


Kalendar događaja

Prošli mjesec Prosinac 2017 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

332
NE
103
DA
59
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124