Ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg.

 

Na temelju članka 2.12 točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova Izbornog povjerenstva  osnovne izborne jedinice u BiH ( pročišćeni tekst) („Službene novine Federacije  BiH“, broj: 11/16 i 20/16) i Zaključka o objavljivanju javnog oglasa za  imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva, broj:01-02-157/17-8 od 31.5.2017. godine,Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje članova

Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

 

 

I

 

Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva (2) člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralnog izbornog povjerenstva BiH,  na vrijeme od sedam (7) godina.

II

 

Svaki kandidat  za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati   s lj e d e ć e o p ć e   u v j e t e :

 

1. da je osoba s pravom glasa,

2. članom  Gradskog izbornog povjerenstva  ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona):

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

b) koja je član najvišeg izvršno – političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik,

     potpredsjednik generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c)  koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima

     predviđenim člankom 2.12 stavak (4)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

d) koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

      e) kojoj  je  izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili  propisa  za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

 

Pored općih uvjeta kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora  ispunjavati  s lj e d e ć e p o s e b n e    u v j e t e:

 

3.  da ima završen  fakultet,  VII/1 stupanj stručne spreme ili  završenu fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera;

4. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u  biračkom odboru, rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provođenju izbora i  objavljivanje  stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. (Iznimno od ovog uvjeta, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja  ima završen pravni fakultet ili završenn pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS).              

 

III

 

U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH.

Prilikom izbora članova Gradskog izbornog povjerenstva osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se članovi imenuju, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva. 

Članovi Gradskog izbornog povjerenstva dužni su se   obučavati sukladno planu i programu edukacije koji donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH, u suprotnom bit će razrješeni dužnosti.

 

IV

     Uz  prijavu  kandidati   s u   dužni    p r i l o ž i t i

 

 1. Kratak životopis, adresu i kontakt telefon.
 2. Kopiju osobne iskaznice.
 3. Dokaz o stručnoj spremi.
 4. Vlastoručno potpisana i od nadležnog  tijela ovjerena izjava kandidata o nepostojenju smetnji  iz  članka 2.3. Izbornog zakona BiH,  to jeste na okolnosti  navedena pod „ II“ točka 2. općih uvjeta  ovoga  oglasa.
 5. Dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (uvjerenje GIP-a, rješenje o imenovanju  ili drugi dokaz na okolnosti navedene pod  „II“ točka 4. posebnih uvjeta), osim kandidata na koje se odnosi iznimka navedena pod „II“ točka 4. posebnih uvjeta.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa  obavit će se  intervju, nakon čega će biti sačinjena rang lista s redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Gradonačelnik će nakon provedene procedure podnijeti Gradskom vijeću prijedlog rješenja o imenovanju.  

    

V

               

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana, računajući od dana  posljednje objave  oglasa.

Oglas će biti objavljen u dnevnom tisku i web- stranici Grada Širokog Brijega.                                                                                                                                  

                Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

GRAD ŠIROKI BRIJEG

GRADONAČELNIK

Ul. fra Didaka Buntića 11.

88 220 – ŠIROKI BRIJEG

 

 

s   n a z n a k o m    -                « PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE

                                                      ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG

                                                          POVJERENSTVA  ŠIROKI BRIJEG- NE OTVARAJ»

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                           GRADONAČELNIK,

                                         M. P.

                                                                            _____________________

                                                                                   Miro Kraljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Najavljujemo u Širokom Brijegu: Stručno predavanje „Utjecaj ekrana na dječji mozak“

Najavljujemo u Širokom Brijegu: Stručno predavanje „Utjecaj ekrana na dječji mozak“

Kako bi se roditelji i stručnjaci koji rade s djecom u školama i vrtićima upoznali s opasnostima prekomjernog i preranog korištenj...

Zagreb: Najava predstavljanja dvoknjižja „Otkopana istina Širokog Brijega“ i „Od Širokog do Bleiburga i nazad“

Zagreb: Najava predstavljanja dvoknjižja „Otkopana istina Širokog Brijega“ i „Od Širokog do Bleiburga i nazad“

U organizaciji Povjerenstva za grobišta Drugoga svjetskog rata i poraća Grada Širokog Brijega, Vicepostulature postupka mučeništva...

ODRŽANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

ODRŽANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

U prostorijama Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu pod predsjedanjem zapovjednika Županijskog stožera civilne zaš...

NAJAVA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

NAJAVA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 13. sjednicu u utorak, 23. 1. 2018., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u ...

NAJAVA: Tradicionalni izbor najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2017. godinu

NAJAVA: Tradicionalni izbor najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2017. godinu

Sredinom veljače 2018. godine Športski savez Grada Širokog Brijega izvršit će tradicionalni izbor najuspješnijih športaša, športaš...

IZIŠAO 20. BROJ GLASILA »STOPAMA POBIJENIH«

IZIŠAO 20. BROJ GLASILA »STOPAMA POBIJENIH«

U izdanju Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« izišao je 20. broj glasila »Stopama pobijenih«.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o novčanoj potpori u ŽZH

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o novčanoj potpori u ŽZH

Sukladno Odluci o dopunama Odluke o donošenju programa utroška sredstava „tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj pr...

Roman „Plaču li jeleni“ fra Ante Marića predstavljen u Širokom Brijegu

Roman „Plaču li jeleni“ fra Ante Marića predstavljen u Širokom Brijegu

Promocija, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Široki Brijeg održana je 15. siječnja, ponedjeljak, u  prepunom kinu „Borak“.

Poziv na sklapanje Ugovora o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada

Poziv na sklapanje Ugovora o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada

Ovim putem podsjećamo  javnost kako je JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg ovlašteno od strane Gradskog vijeća Široki Brijeg za obavl...

Održana javna rasprava za izgradnju trake za spora vozila na M6.1

Održana javna rasprava za izgradnju trake za spora vozila na M6.1

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo organiziralo je javnu raspravu na Nacrt skraćenog akcijskog plana preseljenja za projekt i...

Uprava Civilne zaštite ŽZH ugovorila policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za pripadnike GSS-a

Uprava Civilne zaštite ŽZH ugovorila policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za pripadnike GSS-a

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke ugovorila je policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sv...

Rekordna akcija darivanja krvi u Širokom Brijegu

Rekordna akcija darivanja krvi u Širokom Brijegu

U akciji dobrovoljnog darivanja krvi u četvrtak je u Širokom Brijegu prikupljeno čak 127 doza krvi što je ujedno i rekord kada su ...

Izvješća Operativnog centra civilne zaštite na službenoj web-stranici Uprave civilne zaštite ŽZH

Izvješća Operativnog centra civilne zaštite na službenoj web-stranici Uprave civilne zaštite ŽZH

Od 3. siječnja 2018. godine dnevna izvješća Operativnog centra civilne zaštite bit će dostupna putem službene web-stranice Uprave ...

Izložba - SPOMENIČKA BAŠTINA

Izložba - SPOMENIČKA BAŠTINA

Kulturne priredbe na spomeničkoj baštini 2017. godine obilježene su u organizaciji Hrvatskog društva čuvara baštine. Organizirane ...

Usvojen najveći proračun u povijesti u iznosu od 11.245.900,00 KM

Usvojen najveći proračun u povijesti u iznosu od 11.245.900,00 KM

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 12. sjednica Gradskog vijeća.

Obilježen međunarodni dan osoba s invaliditetom

Obilježen međunarodni dan osoba s invaliditetom

U Širokom Brijegu je povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održano 13.  druženje osoba s invaliditetom ŽZH. Program obil...

Božićna priredba u Dječjem vrtiću „Trnoružica“

Božićna priredba u Dječjem vrtiću „Trnoružica“

Danas je se u prostorijama dječjeg vrtića „Trnoružica“ na Puringaju održala prigodna božićna priredba svih grupa koje pohađaju nav...

Održan „DAN MEDA“ u Širokom Brijegu

Održan „DAN MEDA“ u Širokom Brijegu

U srijedu 20. prosinca prvi put je organizirana manifestacija pod nazivom „DAN MEDA u Širokom Brijegu“.

"Soptine kuće" - zapadni ulaz u grad

"Soptine kuće" - zapadni ulaz u grad

S obzirom da je po svim urbanističkim planovima zapadni ulaz u grad dobrim dijelom uređen i to kroz sustav kanalizacije, nove prom...

Božićni koncert Glazbene škole Široki Brijeg

Božićni koncert Glazbene škole Široki Brijeg

U kinu „Borak“ u ponedjeljak navečer održan je tradicionalni „Božićni koncert“ Glazbene škole Široki Brijeg.

   


Kalendar događaja

Prošli mjesec Siječanj 2018 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

342
NE
108
DA
63
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124