Ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg.

 

Na temelju članka 2.12 točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova Izbornog povjerenstva  osnovne izborne jedinice u BiH ( pročišćeni tekst) („Službene novine Federacije  BiH“, broj: 11/16 i 20/16) i Zaključka o objavljivanju javnog oglasa za  imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva, broj:01-02-157/17-8 od 31.5.2017. godine,Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje članova

Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

 

 

I

 

Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva (2) člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralnog izbornog povjerenstva BiH,  na vrijeme od sedam (7) godina.

II

 

Svaki kandidat  za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati   s lj e d e ć e o p ć e   u v j e t e :

 

1. da je osoba s pravom glasa,

2. članom  Gradskog izbornog povjerenstva  ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona):

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

b) koja je član najvišeg izvršno – političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik,

     potpredsjednik generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c)  koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima

     predviđenim člankom 2.12 stavak (4)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

d) koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

      e) kojoj  je  izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili  propisa  za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

 

Pored općih uvjeta kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora  ispunjavati  s lj e d e ć e p o s e b n e    u v j e t e:

 

3.  da ima završen  fakultet,  VII/1 stupanj stručne spreme ili  završenu fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera;

4. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u  biračkom odboru, rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provođenju izbora i  objavljivanje  stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. (Iznimno od ovog uvjeta, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja  ima završen pravni fakultet ili završenn pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS).              

 

III

 

U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH.

Prilikom izbora članova Gradskog izbornog povjerenstva osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se članovi imenuju, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva. 

Članovi Gradskog izbornog povjerenstva dužni su se   obučavati sukladno planu i programu edukacije koji donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH, u suprotnom bit će razrješeni dužnosti.

 

IV

     Uz  prijavu  kandidati   s u   dužni    p r i l o ž i t i

 

 1. Kratak životopis, adresu i kontakt telefon.
 2. Kopiju osobne iskaznice.
 3. Dokaz o stručnoj spremi.
 4. Vlastoručno potpisana i od nadležnog  tijela ovjerena izjava kandidata o nepostojenju smetnji  iz  članka 2.3. Izbornog zakona BiH,  to jeste na okolnosti  navedena pod „ II“ točka 2. općih uvjeta  ovoga  oglasa.
 5. Dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (uvjerenje GIP-a, rješenje o imenovanju  ili drugi dokaz na okolnosti navedene pod  „II“ točka 4. posebnih uvjeta), osim kandidata na koje se odnosi iznimka navedena pod „II“ točka 4. posebnih uvjeta.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa  obavit će se  intervju, nakon čega će biti sačinjena rang lista s redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Gradonačelnik će nakon provedene procedure podnijeti Gradskom vijeću prijedlog rješenja o imenovanju.  

    

V

               

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana, računajući od dana  posljednje objave  oglasa.

Oglas će biti objavljen u dnevnom tisku i web- stranici Grada Širokog Brijega.                                                                                                                                  

                Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

GRAD ŠIROKI BRIJEG

GRADONAČELNIK

Ul. fra Didaka Buntića 11.

88 220 – ŠIROKI BRIJEG

 

 

s   n a z n a k o m    -                « PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE

                                                      ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG

                                                          POVJERENSTVA  ŠIROKI BRIJEG- NE OTVARAJ»

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                           GRADONAČELNIK,

                                         M. P.

                                                                            _____________________

                                                                                   Miro Kraljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Obilježena 24. obljetnica stradanja hrvatskih civila i branitelja na Stipića livadi

Obilježena 24. obljetnica stradanja hrvatskih civila i branitelja na Stipića livadi

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju stradalim Hrvatima na Stipića livadi iznad Doljana, danas je obilježen...

Strategija razvitka Širokog Brijega - plan razvitka koji će biti osnova za sve aktivnosti Grada na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, poboljšanja infrastrukture

Strategija razvitka Širokog Brijega - plan razvitka koji će biti osnova za sve aktivnosti Grada na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, pobo…

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega usvojena  je Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine...

Usvojena Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine!

Usvojena Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine!

Danas je u dvorani Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Vinka Topića održana 8. sjednica Gradskog vijeća.

Održana manifestacija ”Na temeljima bazilike naše”

Održana manifestacija ”Na temeljima bazilike naše”

U nedjelju, 23. srpnja 2017. godine, slavila se Sveta misa na ostatcima ranokršćanske bazilike (V. –VI. st.) u Dubokom Mokrom pore...

Dinamov trofej Kupa velesajamskih gradova stigao u Široki Brijeg

Dinamov trofej Kupa velesajamskih gradova stigao u Široki Brijeg

Povodom 50. obljetnice od osvajanja jedinog europskog trofeja u povijesti hrvatskog klupskog nogometa – Kupa velesajamskih gradova...

JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg: Priopćenje za javnost

JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg: Priopćenje za javnost

JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg ovlašteno je od strane Gradskog vijeća Široki Brijeg za obavljanje komunalnih djelatnosti prikupl...

NK Široki Brijeg se oprostio od Europe!

NK Široki Brijeg se oprostio od Europe!

Široki Brijeg nije uspio izboriti plasman u treće pretkolo Europske lige.

ODRŽANA RADIONICA „MALI ARHEOLOZI“

ODRŽANA RADIONICA „MALI ARHEOLOZI“

U četvrtak, 20. srpnja 2017. godine, Širokobriješka udruga mladih-ŠUM  organizirala je arheološku radionicu za djecu od 1. do 5. r...

NAJAVA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

NAJAVA 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 8. sjednicu u srijedu, 26. 7. 2017., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održati u ...

Obilježena 26. obljetnica osnivanja prvih dragovoljačkih postrojbi

Obilježena 26. obljetnica osnivanja prvih dragovoljačkih postrojbi

U srijedu, 19. srpnja, u Širokom Brijegu je u organizaciji Udruga proisteklih iz Domovinskog rata obilježena 26. obljetnica osniva...

Trophy Tour“- Dinamov trofej Kupa velesajamskih gradova u Širokom Brijegu

Trophy Tour“- Dinamov trofej Kupa velesajamskih gradova u Širokom Brijegu

Građanski nogometni klub Dinamo ovog ljeta organizira „Trophy Tour“ po gradovima Republike Hrvatske i susjedstva povodom 50. oblje...

Asfaltirana prometnica od zaobilaznice do restorana „Venecija“

Asfaltirana prometnica od zaobilaznice do restorana „Venecija“

U posljednja dva dana izvođeni su radovi u ulici fra Dominika Mandića, a asfaltirana je dionica od zaobilaznice do restorana „Vene...

Najava: 50 godina svećeništva dr. sc. don Stanka Lasića

Najava: 50 godina svećeništva dr. sc. don Stanka Lasića

Povodom zlatne mise, 50 godina svećeništva dr. sc. don Stanko Lasić, generalni vikar dubrovačke biskupije, katedralni župnik u Dub...

Najava: 26. obljetnica osnivanja prvih dragovoljačkih postrojbi HVO-a

Najava: 26. obljetnica osnivanja prvih dragovoljačkih postrojbi HVO-a

Udruge proistekle iz Domovinskog rata Grada Širokog Brijega pozivaju sve na obilježavanje 26. obljetnice  osnivanja prvih dragovol...

„Široki Brijeg uvijek na najvišem mjestu!“ Osvojen Mont Blanc!

„Široki Brijeg uvijek na najvišem mjestu!“ Osvojen Mont Blanc!

Nakon osvajanja Mont Blanca prije deset godina, Kilimandžara 2008. godine, Elbrusa 2010. Godine, prošli tjedan su usponom na najvi...

NAJAVA RADIONICE: „MALI ARHEOLOZI“

NAJAVA RADIONICE: „MALI ARHEOLOZI“

U četvrtak, 20. srpnja 2017. godine, Širokobriješka udruga mladih-ŠUM  organizira arheološku radionicu za djecu od 1. do 5. razred...

IZIŠAO NOVI, 19., BROJ GLASILA »STOPAMA POBIJENIH«

IZIŠAO NOVI, 19., BROJ GLASILA »STOPAMA POBIJENIH«

U izdanju Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« izišao je 19. broj glasila Stopama pobijenih koje do...

Europska liga: Aberdeen Football Club - NK Široki Brijeg 1:1 (1:0)

Europska liga: Aberdeen Football Club - NK Široki Brijeg 1:1 (1:0)

Odlična nogometna predstava Širokog Brijega na Otoku.

ŽZH postala punopravna članica Jadransko-jonske euroregije

ŽZH postala punopravna članica Jadransko-jonske euroregije

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko susrela se u Europskom parlamentu s Nevenkom Hercegom, predsjednikom Vlade Hercegovačko-nere...

HRK Široki: Dan otvorenih vrata upisa u Školu rukometa

HRK Široki: Dan otvorenih vrata upisa u Školu rukometa

Hrvatski rukometni klub Široki vrši upis u Školu rukometa, a povodom toga organizirat će ''Dan otvorenih vrata upisa u Školu rukom...

   


Kalendar događaja

Prošli mjesec Srpanj 2017 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

303
NE
97
DA
47
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124