Ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg.

 

Na temelju članka 2.12 točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova Izbornog povjerenstva  osnovne izborne jedinice u BiH ( pročišćeni tekst) („Službene novine Federacije  BiH“, broj: 11/16 i 20/16) i Zaključka o objavljivanju javnog oglasa za  imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva, broj:01-02-157/17-8 od 31.5.2017. godine,Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

za imenovanje članova

Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

 

 

I

 

Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva (2) člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralnog izbornog povjerenstva BiH,  na vrijeme od sedam (7) godina.

II

 

Svaki kandidat  za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati   s lj e d e ć e o p ć e   u v j e t e :

 

1. da je osoba s pravom glasa,

2. članom  Gradskog izbornog povjerenstva  ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona):

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

b) koja je član najvišeg izvršno – političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik,

     potpredsjednik generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c)  koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima

     predviđenim člankom 2.12 stavak (4)  Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

d) koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

      e) kojoj  je  izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili  propisa  za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

 

Pored općih uvjeta kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora  ispunjavati  s lj e d e ć e p o s e b n e    u v j e t e:

 

3.  da ima završen  fakultet,  VII/1 stupanj stručne spreme ili  završenu fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera;

4. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u  biračkom odboru, rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provođenju izbora i  objavljivanje  stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. (Iznimno od ovog uvjeta, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja  ima završen pravni fakultet ili završenn pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS).              

 

III

 

U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH.

Prilikom izbora članova Gradskog izbornog povjerenstva osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se članovi imenuju, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva. 

Članovi Gradskog izbornog povjerenstva dužni su se   obučavati sukladno planu i programu edukacije koji donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH, u suprotnom bit će razrješeni dužnosti.

 

IV

     Uz  prijavu  kandidati   s u   dužni    p r i l o ž i t i

 

 1. Kratak životopis, adresu i kontakt telefon.
 2. Kopiju osobne iskaznice.
 3. Dokaz o stručnoj spremi.
 4. Vlastoručno potpisana i od nadležnog  tijela ovjerena izjava kandidata o nepostojenju smetnji  iz  članka 2.3. Izbornog zakona BiH,  to jeste na okolnosti  navedena pod „ II“ točka 2. općih uvjeta  ovoga  oglasa.
 5. Dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (uvjerenje GIP-a, rješenje o imenovanju  ili drugi dokaz na okolnosti navedene pod  „II“ točka 4. posebnih uvjeta), osim kandidata na koje se odnosi iznimka navedena pod „II“ točka 4. posebnih uvjeta.

 

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa  obavit će se  intervju, nakon čega će biti sačinjena rang lista s redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Gradonačelnik će nakon provedene procedure podnijeti Gradskom vijeću prijedlog rješenja o imenovanju.  

    

V

               

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana, računajući od dana  posljednje objave  oglasa.

Oglas će biti objavljen u dnevnom tisku i web- stranici Grada Širokog Brijega.                                                                                                                                  

                Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

GRAD ŠIROKI BRIJEG

GRADONAČELNIK

Ul. fra Didaka Buntića 11.

88 220 – ŠIROKI BRIJEG

 

 

s   n a z n a k o m    -                « PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE

                                                      ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG

                                                          POVJERENSTVA  ŠIROKI BRIJEG- NE OTVARAJ»

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                           GRADONAČELNIK,

                                         M. P.

                                                                            _____________________

                                                                                   Miro Kraljević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijesti

Videokonferencijom povezane škole u Širokom Brijegu, Vukovaru i Chichagu

Videokonferencijom povezane škole u Širokom Brijegu, Vukovaru i Chichagu

U subotu, 18. studenog 2017., povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, u Osnovnoj školi Dragutin Tadijanović u Vukova...

"Večer sjećanja" - ŠIROKI BRIJEG UZ VUKOVAR

"Večer sjećanja" - ŠIROKI BRIJEG UZ VUKOVAR

U petak 17. studenog 2017. godine, u predvečerje obljetnica uspostave Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i pada grada heroja Vukovara...

Predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić otvorio izložbu likovnih radova fra Mirka Ćosića

Predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić otvorio izložbu likovnih radova fra Mirka Ćosića

Jučer je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu predsjednik Vlade ŽZH Zdenko Ćosić otvorio izložbu likovnih djela f...

Gimnazija: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene 33 doze!

Gimnazija: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi prikupljene 33 doze!

U 10. ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koja je održana za učenike Gimnazije fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu...

Obilježen Dan Županije Zapadnohercegovačke

Obilježen Dan Županije Zapadnohercegovačke

U srijedu, 15. studenoga 2017. godine, nakon sjednice Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, polaganjem vijenaca na Trgu širokobr...

50. izvedba predstave „KAKO ŽIVOT“ zagrebačkog kazališta Moruzgva

50. izvedba predstave „KAKO ŽIVOT“ zagrebačkog kazališta Moruzgva

Povodom obilježavanja 175. obljetnice Matice hrvatske, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske Široki Brijeg, u kinu "Borak" u srij...

NAJAVA: U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. - povezivanje škola u Vukovaru, Širokom Brijegu i Chicagu.

NAJAVA: U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. - povezivanje škola u Vukovaru, Širokom Brijegu i Chicagu.

U subotu, 18. studenog 2017. u 17,00 sati, povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, u Osnovnoj školi Dragutin Tadijan...

Najava: 7. HERCEGOVINA OPEN – Međunarodni karate turnir

Najava: 7. HERCEGOVINA OPEN – Međunarodni karate turnir

Karate klub “Široki Brijeg” povodom 15 godina postojanja i uspješnog djelovanja u nedjelju, 26. studenog, organizira Međunarodni t...

OBAVIJEST O USPOSTAVI I ZAMJENI ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA KATASTARSKE OPĆINE CRNE LOKVE, KNEŠPOLJE I LJUBOTIĆI

OBAVIJEST O USPOSTAVI I ZAMJENI ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA KATASTARSKE OPĆINE CRNE LOKVE, KNEŠPOLJE I LJUBOTIĆI

Obavještavaju se građani koji posjeduju ili polažu pravo na nekretnine koje se nalaze na području katastarskih općina Crne Lokve, ...

Obljetnica pada Vukovara – organizirani odlazak

Obljetnica pada Vukovara – organizirani odlazak

Odbor za branitelje i stradalnike Domovinskog rata Gradskog vijeća Široki Brijeg organizirao je odlazak u Vukovar na 26. obljetnic...

U Širokom Brijegu predstavljene knjige: „Otkopana istina Širokog Brijega“ i „Od Širokog do Bleiburga i nazad“

U Širokom Brijegu predstavljene knjige: „Otkopana istina Širokog Brijega“ i „Od Širokog do Bleiburga i nazad“

U organizaciji Povjerenstva za grobišta Drugoga svjetskog rata i poraća Široki Brijeg, Vicepostulature postupka mučeništva 'Fa Leo...

Sastanak o poboljšanju socijalne zaštite u ŽZH

Sastanak o poboljšanju socijalne zaštite u ŽZH

Danas je u hotelu „Park“ u Širokom Brijegu u organizacije Misije OSCE-a održan sastanak o poboljšanju suradnje među relevantnim či...

ŠIROKI BRIJEG: NAJAVA PREDSTAVLJANJA DVIJE KNJIGE O STRADANJIMA HRVATA U II. SVJETSKOM RATU I PORAĆU

ŠIROKI BRIJEG: NAJAVA PREDSTAVLJANJA DVIJE KNJIGE O STRADANJIMA HRVATA U II. SVJETSKOM RATU I PORAĆU

U organizaciji Povjerenstva za grobišta Drugoga svjetskog rata i poraća Široki Brijeg, Vicepostulature postupka mučeništva 'Fa Leo...

ČLANOVI UDRUŽENJA POSLODAVACA FBIH ODRŽALI JAVNU RASPRAVU

ČLANOVI UDRUŽENJA POSLODAVACA FBIH ODRŽALI JAVNU RASPRAVU

Javna rasprava je održana  u utorak, 7. studenog 2017., u prostorijama tvrtke FEAL u Širokom Brijegu.

Otvorena izložba „Bamitbah“

Otvorena izložba „Bamitbah“

U utorak je u večernjim satima u Franjevačkoj galeriji otvorena izložba dokumentarno-umjetničkih fotografija sarajevskoga umjetnik...

Radionica CO-INNOVATION: Zajedničkim radom stvarati bolju budućnost

Radionica CO-INNOVATION: Zajedničkim radom stvarati bolju budućnost

U Zagrebu se 6. i 7. studenog održava radionica pod nazivom „CO-INNOVATION: Zajedničkim radom stvarati bolju budućnost“ u organiza...

NAJAVA: Tradicionalna 25. "Širokobriješka večer"

NAJAVA: Tradicionalna 25. "Širokobriješka večer"

Zavičajna zajednica “Široki Brijeg” u Zagrebu ove godine obilježava 40 godina postojanja te 25. obljetnicu održavanja tradicionaln...

GSSuBiH: U GRUDAMA USPJEŠNO PROVEDENA 'SAVEZNA VJEŽBA LJETNIH TEHNIKA SPAŠAVANJA'

GSSuBiH: U GRUDAMA USPJEŠNO PROVEDENA 'SAVEZNA VJEŽBA LJETNIH TEHNIKA SPAŠAVANJA'

U organizaciji GSS-a Grude na lokaciji Peć-Mlini uspješno je završena dvodnevna 'Savezna vježba ljetnih tehnika spašavanja' u kojo...

Predstavljena knjiga "Prezimena zapadnohercegovačke župe Buhovo", autora Ante Ivankovića

Predstavljena knjiga "Prezimena zapadnohercegovačke župe Buhovo", autora Ante Ivankovića

Knjiga "Prezimena zapadnohercegovačke župe Buhovo", autora  Ante Ivankovića, predstavljena je na blagdan Svih svetih u Buhovu.

Široki Brijeg: U Jarama održana prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Široki Brijeg: U Jarama održana prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi

U prvoj ikada održanoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Mjesnoj zajednici Jare kod Širokog Brijega prikupljeno je 10 doza krvi...

   


Kalendar događaja

Prošli mjesec Studeni 2017 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

326
NE
102
DA
56
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124