Srijeda, 31. siječnja 2024.

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Centar za socijalni rad: Javni oglas za prodaju službenog motornog vozila

Broj: 01-44/6-35/24
Široki Brijeg, 31.01.2024. godine

 

Temeljem Odluke o prodaji službenog motornog vozila, broj 01-44-35/25 od 19.01.2024. godine JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”

 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog motornog vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

A. Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” postupkom javnog nadmetanja-licitacije i to sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, kako slijedi:

 

1. Marka i model: M1- PUTNIČKI AUTOMOBIL OPEL CORSA , boje:plave
2. Stanje vozila/stanje registracije: neispravno/neregistrirano, istekla registracija dana 28.12.2023.godine
3. Broj šasije: W0L000073V4142289
4. Broj motora: EURO 2
5. Godina proizvodnje: 1997.godine
6. Snaga motora u kW: 33kW
7. Vrsta goriva: Benzin
8. Pređena kilometraža: cca. 81,364 km
9. Registracijska oznaka: J29-E-551
10. Početna cijena: sa PDV-om 643,75 KM

 

B. Pravo učešća u postupku javne prodaje prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, koje polože u depozit/kauciju u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti službenog motornog vozila. Depozit/kaucija za učešće u postupku javnog nadmetanja za prodaju službenog vozila JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” uplaćuje se uplatom na glavni proračunski račun kod UniCredit banke broj uz sljedeće podatke:
Primatelj: JU “Centar za socijalni rad Široki Brijeg”
Transakcijski račun broj: 3382202200211386
Poziv na broj: 15000114000

 

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u JU” Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.
Pravo učešća u postupku javne prodaje nemaju zaposleni u JU ”Centra za socijalni rad Široki Brijeg”

 

B. Službeno motorno vozilo, koje je predmet prodaje, može se pogledati danima 02.02.2024. godine i 09.02.2024. godine u vremenu od 10:00 sati do 13:00 sati ispred JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”, Trg Gojka Šuška br:3b uz prethodnu najavu na broj telefona: 039/706-097. Kontakt osoba je v.d.ravanteljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

C. Službeno motorno vozilo se prodaje ''u viđenom stanju'' što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavatelju, po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

 

D. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom: ''Ponuda po javnom nadmetanju za prodaju službenog motornog vozila JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” - Ne otvaraj'' na adresu: JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg, Trg Gojka Šuška 3b, 88220, Široki Brijeg.

 

E. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 12.02.2024. godine do 12.00 sati. U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno) budu zaprimljene na Protokol JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” do 12.00 sati. Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kad su poslane, neće se uzeti u razmatranje. Na poleđini koverte potrebno je unijeti podatke podnositelja (ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa).

 

F. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača uz prisustvo zainteresiranih ponuđača izvršit će se komisijski dana 12.02.2024. u 13.00 sati u ulici Trg Gojka Šuška 3b, Široki Brijeg.


Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i da ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom postupka javne prodaje. Ako se pozivu odazovu dva ili više ponuđača s istom ponudom/cijenom koja je i ujedno i najviša ponuđena cijena, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja s protokola JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

G. Ponuda treba sadržavati:
a) podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona,
broj tekućeg računa, ovjerena preslika identifikacijskog dokumenta i Izjava da nije član
uže obitelji zaposlenika JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”);
b) podatke o pravnoj osobi (točan naziv, adresa i broj telefona ponuđača, ovjerena
preslika rješenja o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane
nadležnog organa, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje u postupku licitacije, broj poslovnog računa);
c) iznos ponude izražene u KM (brojkama i slovima);
d) dokaz o uplati depozita/kaucije.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuđač pravna osoba,
ponuda mora biti ovjerena pečatom pravne osobe. Postupak javne prodaje će biti punovažan i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

Obrazac za cijenu ponude preuzima se osobno u prostorijama JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg”.

 

H. S odabranim ponuđačem JU ”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 dana po završetku postupka javne prodaje i istom će biti vraćen uplaćeni depozit po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa. Iznos položen na ime depozita/kaucije vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj prodaji istog dana nakon okončanog postupka javne prodaje, s tim da se položeni depozit/kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima koji ne zaključe ugovor s JU”Centar za socijalni rad Široki Brijeg” tj. koji odustanu od kupovine.

 

I. Kupac je dužan za kupljeno službeno motorno vozilo uplatiti puni iznos postignute cijene u roku od 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

 

J. Kupac je dužan kupljeno službeno motorno vozilo preuzeti u roku od 7 dana od dana uplate postignute cijene. Sve poreze i troškove u vezi s prijenosom vlasništva snosi kupac.

 

K. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 039/706-097 kontakt osoba je v.d.ravnateljica Jelena Brekalo Nuić, dipl.iur.

 

V.d. ravnateljica
Jelena Brekalo Nuić, dip.iur


Dostavljeno:

 • oglasna ploča,
 • web stranica Grada Široki Brijeg,
 • sažetak javnog oglasa Večernji list.

Vijesti

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

U nedjelju 7. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. godišnjica raketiranja.

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U četvrtak 4. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 19. obljetnica utemelje...

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Za peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja ove godine, organizatori vam donose u...

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Gradska uprava Grada Širokog Brijega na čelu s Gradonačelnikom, obavještava javnost da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,...

eCitizen aplikacija za lakšu komunikaciju između građana i uprave

eCitizen aplikacija za lakšu komunikaciju između građana i uprave

S ciljem ostvarivanja što lakše i učinkovitije komunikacije s građanima, Grad Široki Brijeg je pokrenuo aplikaciju eCitizen. Aplik...

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 34. sjednica Gradskog vijeća.

Najava 34. sjednice Gradskog vijeća

Najava 34. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 34. sjednicu u srijedu, 27. ožujka 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održa...

Sudionici praktične nastave “Projekt građanin“ posjetili Gradsku upravu

Sudionici praktične nastave “Projekt građanin“ posjetili Gradsku upravu

Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević upriličio je prijem za učenike Gimnazije fra Dominika Mandića koji su sudionici prakt...

Širokobriješki srednjoškolci na prijemu kod gradonačelnika Kraljevića

Širokobriješki srednjoškolci na prijemu kod gradonačelnika Kraljevića

U prostorijama Gradske uprave gradonačelnik Miro Kraljević upriličio je prijem za širokobriješke srednjoškolce.

U Širokom Brijegu obilježen svjetski dan osoba s Down sindromom

U Širokom Brijegu obilježen svjetski dan osoba s Down sindromom

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježen je u četvrtak 21. ožujka u Širokom Brijegu.

„Dan narcisa“ u Širokom Brijegu

„Dan narcisa“ u Širokom Brijegu

Danas je na Trgu širokobrijeških žrtava obilježen "Dan narcisa".

Obavijest: Obaveza ažuriranja podataka u RPG i RK

Obavijest: Obaveza ažuriranja podataka u RPG i RK

Napomena za poljoprivredne proizvođače koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenta.

Izabrani najuspješniji športaši Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Izabrani najuspješniji športaši Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

U ponedjeljak u Narodnoj knjižnici u organizaciji Športskog saveza Grada Širokog Brijega održan je tradicionalni izbor najuspješni...

Poznato tko nastupa na ovogodišnjem Street Food Festu!

Poznato tko nastupa na ovogodišnjem Street Food Festu!

Najavljujemo peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja!

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa za 2024. godinu

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa za 2024. godinu

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture kao i oblasti sporta iz proračuna Gra...

Potpisani ugovori s dobitnicima studentskih stipendija za deficitarna zanimanja

Potpisani ugovori s dobitnicima studentskih stipendija za deficitarna zanimanja

Gradska uprava priredila je prijem za dobitnike stipendija za deficitarna zanimanja u akademskoj 2023./2024. godinu.

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 33. sjednica Gradskog vijeća.

Provedeno anketiranje građana Širokog Brijega u cilju procjene stupnja zadovoljstva radom Gradske uprave i Gradskog vijeća

Provedeno anketiranje građana Širokog Brijega u cilju procjene stupnja zadovoljstva radom Gradske uprave i Gradskog vijeća

Sredinom veljače 2024. godine u Gradskoj upravi Široki Brijeg provedeno je anketiranje građana u cilju procjene stupnja zadovoljst...

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 33. sjednicu u četvrtak, 29. veljače 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se odr...

Završena rekonstrukcija Ugrovačke ulice

Završena rekonstrukcija Ugrovačke ulice

Tijekom proteklih dana završena je rekonstrukcija Ugrovačke ulice u naselju Trn.

Obavijest o tradicionalnom izboru najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Obavijest o tradicionalnom izboru najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Do kraja veljače 2024. godine Športski savez Grada Širokog Brijega će izvršiti tradicionalni izbor najuspješnijih športaša, športa...

   
ŠIROKI BRIJEG Vremenska prognoza

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

727
NE
203
DA
134
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124